Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Studiefonden beviljade stöd – bidrag både för elevstipendier och för läxhjälp i skolan

Svenska studiefonden beviljar i år 170 000 euro för elevstipendier och för extra insatser som stödjer elevernas inlärning. Sammanlagt 52 läroinrättningar beviljas bidrag: 35 gymnasier, 9 yrkesinstitut och 8 folkhögskolor.

Beslut om vem som får elevstipendierna fattas av läroinrättningarna. De kan ges till till elever som gjort framsteg i studierna eller delas ut på socioekonomiska grunder. 

Nytt för i år var möjligheten att få bidrag för en extra insats som stödjer elevernas inlärning. En skola som sökte och beviljades bidrag är Tölö gymnasium i Helsingfors. Med hjälp av stödet erbjuder skolan läxhjälp och studiecirklar – med start redan i april 2022. 

”Eleverna har studerat länge på distans under coronapandemin och många saknar studierutiner”, säger Marina Sjöholm, rektor i Tölö gymnasium.

Studiecirklarna kommer att ordnas en gång i veckan för matematiska ämnen och en gång i veckan för andra ämnen.

”Där finns en handledare som hjälper eleverna att få bättre studierutiner. Det kan till exempel handla om att komma igång med ett skolarbete eller slutföra en essä”, säger Sjöholm.

En annan läroinrättning som beviljats bidrag för att stödja elevernas inlärning är Yrkesakademin i Österbotten. Där kommer en handledare att jobba med att hjälpa studerande med studievardagen. 

”I grunden handlar det om att få in fler vuxna som kan hjälpa och stödja på olika sätt”, säger rektor Boris Ståhl

Även bland Yrkesakademins studerande syns spåren efter distansundervisningen.

”Dels finns det kunskapsluckor, dels finns det en nyhjälplöshet. Fler studerande behöver stöd i att hantera vardagen”, säger Ståhl.

Också Vörå samgymnasium, Axxell och Prakticum beviljas bidrag för att stödja elevernas inlärning. 

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Studiefonden beviljar också bidrag till studerande vid högskolor och universitet. Beslut om stipendierna för utbytesstudier, utlandspraktik eller studier i Finland offentliggörs i slutet av maj.

För ytterligare information:

Svenska studiefonden, Katja Zevallos, ombudsman, e-post kontakt(at)studiefonden.fi, telefon 050-5548 800.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Sonja Ollas-Airinen, specialsakkunnig, e-post sonja.ollas-airinen@bmr.f, tfn 0503799044.

Du kanske också vill läsa

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer

Ansök om bidrag för naturutflykter

Läs mer

Årsboken för 2023 är publicerad

Läs mer