Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Arkivbild från Nya barnsjukhuset. Foto: Vilja Pursiainen.

Vi är med och finansierar ett nationellt centrum för behandling av smärta hos barn och unga på Nya barnsjukhuset med 750 000 euro

På Nya barnsjukhuset inledde man i början av juni 2020 sin verksamhet vid det nationella centret för behandling av och forskning kring smärta hos barn och unga vid HUS. Centret förbättrar kvaliteten på och tillgången av smärtbehandling för barn i Finland. Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd donerade 2,7 miljoner euro till HUS för grundandet av centret. 

Donationen möjliggjordes av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Seriously, Small Giant, OLVI-stiftelsen och Barnklinikernas faddrar. BMR beviljade Nya Barnsjukhuset 750 000 euro. Utvecklingen av kompetensen inom behandling av smärta hos barn, forskningsarbetet samt det riksomfattande smärtcentret är verkligen fint och det är ett stort nöje för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne att vara med som grundare, anser vår verkställande direktör Gun Sandberg-Wallin.

Smärtcentrets uppgift är att främja vården och tillgången av vård för patienter med långvarig och svår smärta samt erbjuda multiprofessionell hjälp till barn och unga. Smärtcentret erbjuder konsultationstjänster och utbildning för Finlands universitetsbarnkliniker och centralsjukhus. Vid smärtcentret satsar man på forskning om smärtbehandling av barn. Tillgången av sådan forskning är liten både i Finland och internationellt.  

Donationen från Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd till Nya barnsjukhuset täcker personalkostnaderna på smärtcentret under tre år. Därefter ansvarar HUS för kostnaderna.  

Nya barnsjukhuset byggdes för att betjäna hela Finland. Efter att sjukhuset öppnade har vi inom Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd aktivt sökt metoder som stöder vården och forskningen av barnsjukdomar i Finland. Tillsammans med andra givare vill vi stödja behandlingen av smärta hos barn och främja forskning kring smärta hos barn, säger Anne Berner, styrelseordförande för Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd. 

Vi är verkligen tacksamma för donationen. Donationen gör det möjligt att vårda patienter med smärta på ett mångsidigare sätt än tidigare. Vi fokuserar på framtiden och utvecklingen av smärtbehandling. Det finns många möjligheter: i fortsättningen kan vi bättre än tidigare utnyttja metoder inom medicin, forskning och teknologi vid smärtbehandling av barnpatienter, säger Jari Petäjä, direktör för Sjukvård för barn och unga vid HUS.  

Behandling av smärta hos barn kräver specialkompetens  

Smärtan hos barn är individuell precis som hos vuxna, vissa barn känner smärta lättare än andra. Det som är speciellt med smärta hos barn är att smärtan framträder på olika sätt hos personer i olika åldrar. Det gör det svårare att bedöma smärtan hos barn än hos vuxna. 

Den största delen av smärtorna hos barn är akut smärta som upphör av sig själv i och med att vävnaderna läker. Långvariga smärtor hos barn uppkommer i samband med långvariga bakomliggande sjukdomar såsom reumatism, sällsynta sjukdomar och till exempel cancer. Mycket krävande patienter är patienter med så kallade funktionella smärtsyndrom. 7 procent av 10–12-åringarna och 15 procent av 14–16-åringarna har omfattande smärta. 

Styrgruppen utvecklar och främjar forsknings- och innovationsverksamheten samt främjar internationaliseringen

En styrgrupp har tillsatts vid smärtcentret i vilken stiftelsen har utsett nätverksdirektör Minna Komu, ledande spelplanerare Reko Ukko och vetenskapsdirektör Aleksis Karme till sina representanter. HUS har utsett direktör Jari Petäjä, överläkare Eija Kalso och docent i utvecklingspsykologi Anu-Katariina Pesonen till sina representanter. Styrgruppen leder smärtcentrets verksamhet så att dess uppgifter och mål i anslutning till forsknings- och innovationsverksamhet samt internationalisering framskrider.

Du kanske också vill läsa

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer

Ansök om bidrag för naturutflykter

Läs mer

Årsboken för 2023 är publicerad

Läs mer