Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Nya filmer ska hjälpa identifiera och stöda unga omsorgsgivare

Hur har du det? Vad kan jag göra för att hjälpa dig? De här två frågorna vill unga omsorgsgivare att vuxna ställer dem så att de vågar berätta för någon att de behöver hjälp. För att sprida information om denna, hittills osynliga, grupp barn och ungdomar i vårt samhälle  har vi i samarbete med Folkhälsan skapat två filmer.

Vem är det?

Unga omsorgsgivare är barn och unga under 18 år som på grund av olika omständigheter bär ansvar för vård, omsorg, assistans och andra slag av stöd till en familjemedlem eller någon annan närstående. Ansvaret kan vara för stort och kan ha konsekvenser för den unga personens skolgång, fritid, relationer och framtid. Då familjen får det stöd och den hjälp som behövs och den unga inte bär ett för stort ansvar kan erfarenheterna bli till styrkor.

Filmen Hur har du det?

Filmen Hur har du det? Möt Axel – en ung omsorgsgivare riktar sig till unga omsorgsgivare själva, för att de ska veta att de inte är ensamma om sin situation. De ska också veta att det går att prata om sin vardag med trygga vuxna och med vänner – och att de via dem kan få hjälp för sig själv och sin familj. Filmen är också gjord för att andra unga och vuxna ska förstå hur vardagen kan se ut och varför det är svårt att prata om den med andra.

  • Unga omsorgsgivare önskar bli identifierade – det betyder att vi behöver ha kunskap om dem och verktyg för att identifiera dem.
  • Unga omsorgsgivare önskar stöd – sådant stöd som hjälper dem och som gör att deras vardag blir bättre och lättare.

Unga omsorgsgivare önskar att vi lyssnar på dem – vi ska inte anta att vi vet vad de behöver utan vi ska fråga och sedan lyssna

Filmen Vad kan jag göra för att hjälpa dig?

Filmen Vad kan jag göra för att hjälpa dig? Information om unga omsorgsgivare riktar sig till personal som möter barn och unga i sitt arbete, till beslutsfattare som fattar beslut som påverkar de ungas vardag och till alla andra som möter unga omsorgsgivare i sin närkrets.

Unga omsorgsgivare finns i skolorna, inom fritids- och ungdomsverksamheten, konfirmandundervisningen, på sociala medier – på alla ställen där det finns barn och unga. Och på alla de platserna behöver det finnas vuxna som kan känna igen dem, som bryr sig om dem, ställer de rätta frågorna och har verktyg för att stöda och hjälpa dem. 

Läs mer på: http://www.folkhalsan.fi/ungaomsorgsgivare/

Du kanske också vill läsa

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer

Ansök om bidrag för naturutflykter

Läs mer

Årsboken för 2023 är publicerad

Läs mer