Vi stödjer barn och unga

Ansökan har öppnat – du kan nu ansöka om bidrag för verksamhet och projekt 2024.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes främsta mål är att öka välmående för barn och unga genom att skapa hopp och framtidstro.

Stiftelsen beviljar bidrag till organisationer som på olika sätt stödjer barn och unga, till exempel genom förebyggande verksamhet eller genom fokuserad verksamhet för att förhindra barnfattigdom och utslagning.

Stiftelsen BMR arbetar professionellt med integritet och respekt för donatorns vilja. Vi är religiöst och politiskt oberoende och har en ansvarsfull placeringsverksamhet.

Ansökningar

Du kan ansöka om bidrag för läger när som helst under året.

Den allmänna ansökningsrundan för projekt och verksamhet 2024 öppnar 1 september 2023. Ansökan är öppen en månad och stänger 30 september.

Endast organisationer kan ansöka om bidrag. Läs mer om hur du ansöker om bidrag här.

Genom våra bidrag vill vi stödja en trygg och meningsfull tillvaro för barn och unga. Vi stödjer verksamhet och projekt vars syfte är att på olika sätt bidra till barns och ungas välmående. Genom våra bidrag stödjer vi också professionalitet och kompetenshöjande åtgärder för dem som jobbar med barn och unga.