Vi stödjer barn och unga

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr stödjer barns och ungas välmående och lika möjligheter till en trygg uppväxt och ett gott liv.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr arbetar professionellt med integritet och respekt för donatorns vilja. Vi beviljar bidrag till organisationer som på olika sätt stödjer barn och unga. Vi är religiöst och politiskt oberoende och har en ansvarsfull placeringsverksamhet.

Ansökan för projekt och verksamhet 2022 är stängd. Tack för din ansökan! Ansökningarna bereds under hösten och styrelsen fattar beslut om bidrag i slutet av januari 2022. Läs mer om årets ansökan här.

Ansökningar

Till stiftelsens främsta uppgifter hör att understöda privat upprätthållen småbarnspedagogik, eftermiddagsverksamhet för skolelever, sommarrekreation för barn och organisationer med aktiviteter och verksamhet för barns och ungas välmående.

Stiftelsen har ansökningstid varje år i september. Endast organisationer kan ansöka om bidrag av oss, enskilda personer kan inte ansöka.

Ansökan för verksamhet och projekt 2022 är stängd.

Här på hemsidan under FINANSIERADE PROJEKT kan du läsa mer om vår utdelning. Du hittar information om vem som beviljats bidrag, för vilket ändamål och vilken summa.

Här kan du läsa våra anvisningar och prioriteringar för år 2022.