Utdelningen för verksamhet 2020

Styrelsen beviljade i januari sammanlagt 8 681 260 euro för verksamhet för år 2020.

Christian Dubovan / Unsplash

Bidrag fick bland annat Project Liv för att skapa glädje i långtidssjuka barns och deras familjers vardag, Jyväskylä universitet för ett översampel av svenskspråkiga fjärdeklassare i PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study) forskningen som mäter läsförmåga och Såka daghems- och byarådsförening för morgon och eftermiddagsverksamhet.

Läs mera om vem som beviljade bidrag här.