Foto: Vilja Pursiainen. Kopiera inte bilden utan tillstånd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.

Ungdomsbarometern, del II

Den första delen av den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2020 publicerades i november och behandlade ungdomars välmående och framtidsplaner. Denna andra del fokuserar på språk- och mediebruk samt fritidsintressen bland svenskspråkiga 15-19 åringar.

Hur ser de svenskspråkiga ungdomarnas språkliga verklighet ut? Tar finskan eller engelskan över utanför hemmen? Kan och vill de unga delta i hobbyverksamhet på svenska?

Tankesmedjan Magma har med finansiering av BMR tagit fram uppgifterna och sammanställt rapporten med forskarkommentarer av Jenny Stenberg-Sirén och Tomas Järvinen.

Du hittar rapporten här:

https://bmr.fi/wp-content/uploads/2021/03/Den-svensksprakiga-ungdomsbarometern-2020-del-2_med-forskarkommentarer.pdf