Tack för din ansökan. I slutet av januari fattas beslut om bidragen. Foto: Cata Portin.

Tack för din ansökan!

Ansökan för bidrag för projekt och verksamhet 2022 är nu stängd. Stort tack till alla som skickat in en ansökan.

Vi fick sammanlagt 747 ansökningar och det ansökta beloppet är drygt 17 miljoner euro. Antalet ansökningar är över 200 fler än i fjol men den ansökta summan är endast 600 000 euro högre än i fjol. Sonja Ollas-Airinen, specialsakkunnig på Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, säger att förklaringen dels beror på att det i år fanns en ny separat ansökan för läger.

“Vi vill veta hurudana läger som arrangeras, för vem och med vilket tema. Genom att läger nu fick en egen ansökan får vi bättre information om lägerverksamheten”, säger hon.

Vd Birgitta Forsström är glad för att det kom så många ansökningar i år.

“Det kanske tyder på att vår satsning på kommunikation ger resultat. Vi är också glada att se att så många projekt handlar om barn och ungas välmående.”  

Vad händer med ansökningarna nu?

“Styrelsen och stiftelsens tjänstemännen inleder nu ett intensivt arbete med att läsa ansökningarna. Efter det bereder de förslag till beslut om utdelningen. Styrelsen fattar beslut om bidragen i slutet av januari 2022”, säger Sonja Ollas-Airinen.

Information om utdelningen publiceras på webbplatsen efter att besluten är fattade.