Affärsmannen Karl Herman Renlund grundade år 1918 stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Stiftelsen har fått sitt namn efter donatorns mor.

Till stiftelsens främsta uppgifter hör att understöda privat upprätthållen barndagvård, eftermiddagsverksamhet för skolelever samt sommarrekreation för barn

Aktuellt:

Andra stadiets skolor beviljas understöd för utdelning av elevstipendier direkt från Svenska studiefonden. Ansökningstiden är 15.1-9.2.2018. Se vidare information under denna länk: https://studiefonden.fi/aktuellt/

ANSÖKNINGAR

Stiftelsen delar årligen ut understöd till organisationer
med aktiviteter för barn och ungdom.

Ansökningsomgången 1-30.9.2017 är avslutad.
De slutgiltiga besluten för denna omgång fattas i januari 2018. Besluten skickas ut senast 15.2.2018

Från och med 2018 är ansökningstiden årligen endast i september.

Läs mer om våra understöd 

SAGT OM OSS

"Utan det stöd vi får från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr skulle verksamheten inte vara möjlig..."

 ”Farfar i skolan” –verksamheten har visat sig vara en lyckad form av frivilligarbete..

Läs mer

Understödskalender 2018

 
Januari Februari Mars April Maj Juni
Beslut Utbetalning   Redovisning    
Juli augusti September Oktober November December
    Ansökning      

Annegatan 12, 4 vån.
00120 Helsingfors
gun.sandberg-wallin(at)bmr.fi