Foto: Cata Portin, arkivbild.

Ny kampanj för småbarnspedagogiken

Ditt barn. Mitt jobb. Vår framtid. Så heter kampanjen för Sydkustens landskapsförbunds projekt Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb, vilken lanseras i dag 10 februari. Kampanjen pågår fram till 22 mars och omfattar bland annat annonser, kortfilmer och innehåll på sociala medier. 

Projektet Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb har som mål att synliggöra småbarnspedagogiken, att göra branschen mera attraktiv och att få den att framstå som ett starkt alternativ vid val av yrke och studier. Bakgrunden till projektet ligger i den akuta bristen på behörig personal inom småbarnspedagogiken.

Projektet leds av projektkoordinator Emilia Christiansen och finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder och Svenska folkskolans vänner.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes stöd till projektet var 25 000 euro 2021.

Läs mer om projektet på Sydkustens webbplats

Kontaktinformation: 

Emilia Christiansen

Projektkoordinator

emilia.christiansen(at)sydkusten.fi

+358 45 358 0464