Foto: Vilja Pursiainen. Kopiera inte bilden utan tillstånd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.

Vi deltar i Lunch för alla barn-kampanjen

Utsatta barn drabbas särskilt hårt under det rådande undantagstillståndet. Skolorna har övergått till distansundervisning och en stor del av de yngre barnen har stannat hemma från småbarnspedagogiken. Detta betyder att skol- och daghemsmaten som ibland utgör barnens enda varma måltid har fallit bort. En del av kommunerna ha ordnat möjlighet till skollunch, trots distansundervisning, men detta förverkligas inte över allt.

Kampanjens mål är att säkra en varm måltid till så många barn som möjligt, även under det rådande undantagstillståndet, fram till 13.4.2020.

Venner fick hjälp och stöd med att både starta och finansiera kampanjens första runda av ITLA – Självständighetsjubileets barnstiftelse sr, Förbundet för mödra- och skyddshem, Centralförbundet för Barnskydd, Mannerheims Barnskyddsförbund, Marthaförbundet, Tiina och Antti Herlins stiftelse, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr samt Tradeka.

Hur och till vem delas matkassarna?

Matkassarna levereras och fördelas i samarbete med Venner, Hope Ry, Förbundet för mödra- och skyddshem och dess medlemsföreningar, Mannerheims barnskyddsförbund och Marthaförbundet. Dessa föreningarna har hjälpt till med att lokalisera familjerna, som matkassarna levereras till. Föreningarna besitter rätt erfarenhet och kännedom i att identifiera familjerna samt kunskap och erfarenhet kring distribution av mathjälp.

Under kampanjen har Kauppahalli24 beredskap att distribuera matkassar till de större städerna i Finland, rakt till hemdörren eller enligt samarbetspartners önskemål. För tillfället kan matkassar enbart levereras till familjer som föreningarna lokaliserat

Alla barn förtjänar en lunch!