Foto: Vilja Pursiainen. Kopiera inte bilden utan tillstånd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.

Konstrundan startar med Konstens fredag för alla barn 11.9.

 Under andra veckoslutet i september ordnas Konstrundan för trettonde gången i Finland. Närmare 300 konstnärer, konsthantverkare och formgivare öppnar då sina dörrar för allmänheten. I år deltar aktörer från Hangö i syd till Enare i norr och från Eckerö i väst till Villmanstrand i öst. Konstens fredag är den del av Konstrundan som specifikt riktar sig till barn och finansieras av BMR. Åbolands hantverk rf arrangerar årets Konstrunda som finansieras av bl.a. Konstsamfundet, Svenska kulturfonden och William Thurings stiftelse.

För att nå så många barn som möjligt består Konstens fredag i år en film av Malakta Films från Malax. Filmen distribueras till alla lågstadieskolor i Finland, både till svensk- och finskspråkiga skolor. Filmen görs på svenska men textas till finska och får därmed också en språkbadseffekt, som på ett roligt sätt presenterar svenskan i finska skolor På filmen berättar konstnären Camilla Forsén-Ström om sig själv och sitt arbete. Därefter ger hon barnen en uppgift, som de kan utföra i skolan eller i hemmet. ”Årets uppgift heter Kunglig för en dag och den är uppbyggd så att den uppmuntrar till kreativitet och skaparglädje och den baserar sig på återvinning och material som barnen hittar i sitt hem”, säger Camilla Forsén-Ström. ”I arbetet används vanliga redskap som finns i skolan och hemmet.” Med hjälp av filmen kan barnen utföra uppgiften själva, men lärare och föräldrar behöver hjälpa till med att samla ihop det material som behövs. Mer information om deltagandet i Konstens fredag finns på http://www.konstrundan.fi