Foto: Vilja Pursiainen. Kopiera inte bilden utan tillstånd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.

Hur nöjda är de svenskspråkiga unga med sitt liv? Hur ser de på sin framtid? Ungdomsbarometern 2020 är här.

Den första svenskspråkiga ungdomsbarometern utkom år 2018. Tankesmedjan Magma har med finansiering av BMR tagit fram en ny barometer. Årets mätning är en uppföljning från 2018. Frågorna besvarades av 545 svenskregistrerade ungdomar i åldern 15–19 år under våren 2020.

Plock ur resultaten:

På det stora hela mår de svenskspråkiga tonåringarna i Finland bra och ser ljust på sitt liv och sin framtid. Samtidigt har osäkerheten ökat något från den senaste mätningen 2018. Färre unga känner idag kontroll över sitt liv och att deras liv har mål och mening.

Undersökningen visar fortsättningsvis att pojkar är mer tillfreds med sig själv och sin vardag än flickor. Flickor ger sämre vitsord för sitt utseende och sitt välmående, både fysiskt och psykiskt, och känner betydligt oftare stress och prestationsångest än pojkarna.

Barometersvaren visar vidare att de unga definierar psykiskt illamående både som ett medicinskt tillstånd och som ett tillstånd som inkluderar alldagliga och oönskade känslor som nedstämdhet, höga krav och mobbning.

Gymnasium är ett betydligt populärare val än yrkesskola. För en klar majoritet var det viktigt att få studera och arbeta på svenska. De flesta har en uppfattning om vad de vill studera i framtiden, men oroar sig samtidigt för om de väljer rätt.

Årets svenskspråkiga ungdomsbarometer innehöll även frågor om klimatet och om hur de unga ser på framtiden.


Resultaten kommenteras i publikationen av:
Matilda Wrede-Jäntti, ungdomsforskare, universitetslektor, Helsingfors universitet
Isak Vento, PD, Helsingfors universitet

Här till Ungdomsbarometern 2020:

https://bmr.fi/wp-content/uploads/2020/11/magma-ungdomsbarometer-lang.pdf

https://bmr.fi/wp-content/uploads/2020/11/Magma_ungdomsbarometer2020_med-forskarkommentarer-1.pdf