Foto: Vilja Pursiainen. Kopiera inte bilden utan tillstånd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.

Har ni beviljats bidrag för sommaraktiviteter 2020?

Många läger och andra sommaraktiviteter kommer tyvärr på grund av epidemin att inhiberas eller flyttas till senare tidpunkt. Om ni beviljats bidrag för t.ex ett läger som inte kan arrangeras inkommande sommar kan ni antingen betala tillbaka bidraget eller anhålla om tillstånd av oss att använda bidraget senare detta år. Vänligen kontakta oss på stiftelsen och informera oss om er situation! Observera att ni inte kan använda bidraget för andra ändamål, inte arrangera läger på distans och inte skjuta upp användandet av bidraget till år 2021.