Förtjänsttecken till vd Gun Sandberg-Wallin

Stiftelsens vd Gun Sandberg-Wallin har av Republikens President förlänats Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros´ orden 6.12.2020.

Hon premieras närmast för sin mångsidiga och aktiva insats för barn och unga. Ur motiveringarna: Gun Sandberg – Wallin har under sin långa arbetskarriär och i sina förtroendeuppdrag brunnit för utvecklingen av småbarnspedagogiken och för att stöda och hjälpa barn och unga i skolvardagen, under fritiden och i hemmen. 

Varma gratulationer till Gun!

TREVLIG SJÄLVSTÄNDIGHETSDAG!