Erika Grönlund börjar jobba som administrativ koordinator 1 april 2022. Foto: Cata Portin.

Erika Grönlund är BMR:s nya administrativa koordinator

Stiftelsen Brita Maria Renlunds verksamhet växer och utvecklas. Personalstyrkan utökas nu med en person då Erika Grönlund börjar jobba som administrativ koordinator.

”Jag ser jättemycket fram emot att börja jobba här. Jag är ivrig att lära mig på djupet hur ansökningsprocessen går till och om projekten och verksamheterna som får bidrag.”

Till Erika Grönlunds arbetsuppgifter hör bland annat att administrera bidragsansökningar och ärenden knutna till stiftelsens hyresbostäder. Hon arbetar också med webbplatsen och med kansliets administration.

Varför vill du jobba på Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne?

”Jag känner att stiftelsen gör ett viktigt och meningsfullt jobb, ett jobb som kan göra skillnad.” 

Till utbildningen är Erika Grönlund pol.kand. (statsvetenskap) från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Hon är även medianom från yrkeshögskolan Arcada där hon studerat  film- och tv-produktion. Hon har en grundexamen i grafisk kommunikation och har påbörjat magisterstudier i statsvetenskap vid Åbo Akademi. 

Erika Grönlund kommer senast från Nordiska ministerrådet, där hon jobbat med projektledning vid Niva, Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet. Före det jobbade hon på Nordens välfärdscenter, bland annat med evenemangsproduktion. 

”Där jobbade jag mycket med sociala frågor, särskilt sådana anknutna till nyanlända barn och unga.”

På fritiden gillar Erika Grönlund bland annat att spela tennis med sin åttaåriga son.

Erika Grönlunds kontaktuppgifter:

E-post: erika.gronlund@bmr.fi, tfn 050 3253296.