Brita Maria Renlunds minne på Educa-mässan i januari

24–25.1. deltog BMR av Educa-mässan i Helsingfors. Olika aktörer som har finansiering av stiftelsen presenterade sin skolverskamhet på mässan. 

Vi presenterade STÖD FÖR SKOLANS FÖREBYGGANDE ARBETE i vår monter.

HelsingforsMissions Krisjour, EHYT:s Spelkunskap-projekt, Barn- och ungdomsstiftelsens Dreams-projekt och Ätstörningscentrums Livslust-projekt har alla finansiering av BMR. De presenterade sin skolverksamhet i montern och på Hörnans scen.

I samarbete med Centret för livslångt lärande arrangerade vi på Educa ett seminarium för lärare inom småbarnspedagogik.

Bim Riddarsporre, FD från Malmö universitet hade temat Omsorg, lärande och undervisning. Charlotta Rehn, undervisningsråd från Utbildningsstyrelsen informerade om aktuellt inom småbarnspedagogiken på ett nationellt plan.