Birgitta Forsström blir stiftelsens nya vd 1.5.2021

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes styrelse har utnämnt ekonomie doktor Birgitta Forsström till verkställande direktör från och med 1.5.2021. Hon efterträder Gun Sandberg-Wallin som går i pension och som varit stiftelsens VD sedan 2014.

Birgitta Forsström är bosatt i Grankulla och född i Hangö. Hon är för närvarande direktör för NIVA, en av Nordiska ministerrådets institutioner i Helsingfors.  Före det verkade hon som prorektor för Yrkeshögskolan Novia.

Forsström har gedigen ledarskapserfarenhet och har genom åren varit samhällsaktiv på olika sätt både inom bildning och kultur. 

”Jag är tacksam för förtroendet jag fått och ser fram emot att få jobba med frågor som förbättrar livsvillkoren för barn och unga. Det är svårt att föreställa sig något som kunde vara mera meningsfullt än det” säger Forsström.